Helseinformasjon, veiledning og bevisstgjøring

Helse er et av de viktigste områdene vi jobber med. Mange innvandrere har ikke fått grunnleggende undervisning om helse, på grunn av kulturelle, religiøse eller språklige utfordringer. Vi gir helseinformasjon (kropp/helse/helsevesen) på mange språk. Vi tilbyr et trygt møtested for samtaler om dette med enkeltpersoner og i grupper, for eksempel om kvinners helse, generell helse og LGBTQ+.

Les mer

Helse er et av de viktigste områdene vi jobber med. Mange innvandrere mangler grunnleggende kunnskap om helse, på grunn av kulturelle, religiøse eller språklige utfordringer. Vi gir helseinformasjon (kropp/helse/helsevesen) på mange språk. Vi tilbyr et trygt møtested for samtaler om dette med enkeltpersoner og i grupper, for eksempel om kvinners helse, generell helse og en LGBTQ+ gruppe.

Barne- og ungdomsaktiviteter

IVT gjennomfører en rekke aktiviteter og arrangementer for barn og unge. Målet med tiltakene er å gi like muligheter for alle barn og unge, særlig barn i lavinntektsfamilier og de som bor på asylmottak.
Vi har innen- og utendørs aktiviteter, i tillegg til reiser i og utenfor Trondheim. Årlig har vi ca. 900 barn og unge som deltar på våre aktiviteter.

Les mer

IVT gjennomfører flere aktiviteter og arrangement for barn og unge. Målet med tiltakene er å gi like muligheter for alle barn og unge, særlig barn i lavinntektsfamilier og de som bor på asylmottak.
Vi har innen- og utendørs aktiviteter, i tillegg til bussturer. Årlig har vi ca. 900 barn og unge som deltar på aktiviteter.

Norskundervisning

Vi holder gratis kurs på forskjellige nivå i samarbeid med AOF; A1, A2, B1 og B2. Vi hjelper også med forberedning til prøve for bosetting og norsk statsborgerskap.

Les mer

Vi holder gratis kurs på forskjellige nivå i samarbeid med AOF; A1, A2, B1 og B2. Vi hjelper også med forberedning til prøve for bosetting og norsk statsborgerskap.
Vi også har språkkaféer hver uke. De foregår på norsk og engelsk. Det gir mulighet til å øve seg på norsk eller engelsk i en uformell sammenheng, møte andre i samme situasjon og holde seg oppdatert på nyhetene.

Språkkafe

Vi har språkkaféer hver uke. Disse holdes på både norsk og engelsk. Det gir mulighet til å øve seg på språk i en uformell sammenheng, møte andre i samme situasjon og holde seg oppdatert på nyhetene og samtiden.

Les mer

Språkkafe foregår på engelsk og norsk. Det gir mulighet til å øve seg på norsk eller engelsk i en uformell sammenheng, møte andre i samme situasjon og holde seg oppdatert på nyhetene.

Leksehjelp

Vi gir leksehjelp flere dager i uken til både voksne, barn og ungdom. De fleste som kommer for å motta leksehjelp er elever på Trovo – Trondheim voksenopplæring – eller skoleelever, studenter på NTNU o.l.

Les mer

Vi gir leksehjelp flere dager i uken til både voksne, barn og ungdom. De fleste som kommer for å motta leksehjelp er elever på Trovo - Trondheim voksenopplæring - eller skoleelever, studenter på NTNU el.l.

Utdeling av mat

Vi har siden høsten 2020 utlevert mat fra Matsentralen 1 – 2 ganger i måneden til mange personer med dårlig økonomi. Mange familier og enkeltpersoner tildelt matvarer av oss.

Les mer

Vi har siden høsten 2020 utlevert mat fra Matsentralen 1 - 2 ganger i måneden til mange personer med dårlig økonomi. Mange familier og enkeltpersoner får matpose av oss.

Aktiviteter og hjelp for eldre og funksjonshemmede

Vi tilbyr aktiviteter, gir ulik hjelp og har sosiale sammenkomster for eldre og funksjonshemmede. Vi ønsker med dette å kjempe mot ensomhet og isolasjon, den moderne epidemien mange lider under.  

Les mer

Vi tilbyr aktiviteter, gir ulik hjelp og har sosiale sammenkomster for eldre og funksjonshemmede. Vi ønsker med dette å kjempe mot ensomhet og isolasjon, som mange plages med i et nytt samfunn.

Trygg møteplass

Vi skaper en trygg møteplass for personer som av forskjellige grunner ikke tør eller kan delta i aktiviteter på samme måte som andre. Dette kan være på bakgrunn av kjønn, helse, religiøse- eller kulturelle årsaker. Vi ønsker å ivareta alle. 

Les mer

Vi skaper en trygg møteplass for personer som av forskjellige grunner ikke tørr eller kan delta i aktiviteter på samme måte som andre.

Rettshjelp

Vi tilbyr gratis juridisk veiledning til de som trenger det, hvor vi hjelper med å endre skattemelding, hvordan få pass, hvordan meldeboken virker, hvordan bestille time til kommune, NAV og andre offentlige institusjoner, hvordan klage på vedtak, men også hjelp i forbindelse med samlivsbrudd, oppholdstillatelse osv. Vi hadde i 2020 over 200 slike saker, hvorav 22 søknader til UDI eller UNE om opphold.

Les mer

Praksisplasser / jobb

Vi tilbyr praksisplasser / jobb til brukere i NAV-systemet, fra  Jobbsjansen og forskjellige skoler. Når vi får midler til godtgjørelse gjennom våre prosjekter, gir vi spesielt innvandrerkvinner mulighet til å jobbe med prosjekter.

Les mer

Group-2

Godkjenning av utdanning / karriereveiledning

Vi hjelper brukere med å få sine kvalifikasjoner godkjent av NOKUT / SAK, og vi veileder om hvordan man går videre i jobb eller videreutdanning. Vi holder også etableringskurs for de som ønsker å starte egen bedrift.

Les mer

IT / digital kompetanse

Vi gir gratis IT-kurs hvor vi øker den digitale kompetansen til våre brukere. Kursene deles inn i grupper basert på hvor mye kunnskap brukerne har fra før. Målet er å gjøre den digitale hverdagen lettere og skape muligheter for å opprettholde sosial kontakt via mobil/pc.

Les mer

Ferietilbud

IVF arrangerer mange ferieaktiviteter for barn og unge, f.eks. Sommer i Trondheim, høstferie- og vinterferieaktiviteter.

Les mer

IVN arrangerer mange ferieaktiviteter for barn og unge, f.eks. Sommer i Trondheim, høstferie- og vinterferieaktiviteter.

Feiring / fest

Vi feirer kulturelle høytider sammen, som id, diwali, høstfest og halloween, jul, kvinnedagen og 17.mai. Da samles vi enten på IVFs kontorer eller i leide lokaler. Dette gir alle mulighet til å dele sin kultur med andre. Vi deler ofte også ut små gaver ved disse anledningene.

Les mer

Vi feirer kulturelle høytider sammen, som eid, diwali, høstfest og halloween, jul, 8.mars og 17.mai. Da samles vi enten på IVNs kontorer eller i leide lokaler. Dette gir alle mulighet til å dele sin kultur med andre. Vi deler også ut små gaver ved disse anledningene.

Annen hjelp

I tillegg hjelper vi også daglig med en rekke andre problemer og utfordringer, for eksempel å skrive søknad og lage god CV, søke om lån, søke opptak på skole, konfliktløsning etc.

Les mer

I tillegg hjelper vi også daglig med en rekke andre problemer og utfordringer, for eksempel å skrive søknad og lage god CV, søke om lån, søke opptak på skole, løse konflikter etc.