Vi feirer kulturelle høytider sammen, som eid, diwali, høstfest og halloween, jul, 8.mars og 17.mai. Da samles vi enten på IVNs kontorer eller i leide lokaler. Dette gir alle mulighet til å dele sin kultur med andre. Vi deler også ut små gaver ved disse anledningene. 

Vi har siden høsten 2020 utlevert mat fra Matsentralen 1 – 2 ganger i måneden til mange personer med dårlig økonomi. Mange familier og enkeltpersoner får matpose av oss.