Vi feirer kulturelle høytider sammen, som eid, Diwali, høstfest og Halloween, jul, kvinnedagen og 17.mai. Da samles vi enten på IVFs kontorer eller i leide lokaler. Dette gir alle mulighet til å dele sin kultur med andre. Vi deler ofte også ut små gaver ved disse anledningene. 

Vi har siden høsten 2020 utlevert mat fra Matsentralen 1 – 2 ganger i måneden til mange personer med dårlig økonomi. Mange familier og enkeltpersoner får tildelt mat fra oss.