Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning til de som trenger det, hvor vi hjelper med å endre skattemelding, hvordan få pass, hvordan meldeboken virker, hvordan bestille time til kommune, NAV og andre offentlige institusjoner, hvordan klage på vedtak, men også hjelp i forbindelse med samlivsbrudd, oppholdstillatelse osv. Vi hadde i 2020 over 200 slike saker, hvorav 22 søknader til UDI eller UNE om opphold.

Vi skaper en trygg møteplass for personer som av forskjellige grunner ikke tør eller kan delta i aktiviteter på samme måte som andre.