Vi tilbyr praksisplasser / jobb til personer som kommer fra NAV, Jobbsjansen og forskjellige skoler. Når vi får midler til godtgjørelse gjennom våre prosjekter, gir vi spesielt innvandrerkvinner mulighet til å jobbe med prosjekter.

Godkjenning av utdanning / karriereveiledning

Vi hjelper brukere med å få sine kvalifikasjoner godkjent av NOKUT / SAK, og vi veileder om hvordan man går videre i jobb eller videreutdanning. Vi holder også etablererkurs for de som ønsker å starte egen bedrift.