Om oss

IVF – Internasjonal Velferdsforening Norge – er et frivillig ressurs- og kompetansesenter hovedsakelig for innvandrere og flyktninger. Vi gir informasjon og veiledning rundt spørsmål knyttet til integrering; helse, språk, rettigheter, familie, kultur og likestilling. I tillegg har vi mange aktivitetstilbud for barn og unge, voksne og eldre. Vi har i dag over 5000 årlige brukere fra 75 nasjoner, hvorav 1800 registrerte medlemmer.

Faste tilbud

 • Grunnleggende helseinformasjon, veiledning og bevisstgjøring
 • Barn og ungdom aktiviteter – I løpet av 2020 har vi regelmessig tilbudt aktiviteter til 400 barn og unge.
 • Frivillig assistert retur – Vi har nådd ut til 100-120 personer med konkret informasjon om retur / frivillig retur.
 • Språkkafe
 • Leksehjelp
 • Språkundervisning norsk og engelsk – I 2020 var det ca. 50 deltakere på språkundervisning.
 • Utdeling av mat – vi har ved flere anledninger levert 300-400 forsyninger til personer i karantene, gamle og syke.
 • Aktiviteter for eldre – IVF har per dags dato over 50 medlemmer som har meldt seg inn i seniorgruppen.
 • IT hjelp
 • Etablererkurs – Omtrent 20 kvinner deltok på tiltaket i 2020.
 • Generell rådgivning og veiledning

Bli medlem

Sammen kan vi gjøre en forskjell