Vi holder gratis kurs på forskjellige nivå i samarbeid med AOF; A1, A2, B1 og B2. Vi hjelper også med forberedning til prøve for bosetting og norsk statsborgerskap.

Vi har språkkaféer hver uke. De foregår på norsk og engelsk. Det gir mulighet til å øve seg på norsk eller engelsk i en uformell sammenheng, møte andre i samme situasjon og holde seg oppdatert på nyhetene.

Vi gir leksehjelp flere dager i uken til både voksne, barn og ungdom. De fleste som kommer for å motta leksehjelp er elever på Trovo – Trondheim voksenopplæring – eller skoleelever, studenter på NTNU el.l.