Vi holder gratis kurs på forskjellige nivå i samarbeid med AOF; A1, A2, B1 og B2. Vi hjelper også med forberedning til prøve for bosetting og norsk statsborgerskap.

Vi har språkkaféer hver uke. Disse holdes på norsk og engelsk. Dette gir mulighet til å øve seg på språk i en uformell sammenheng, møte andre i samme situasjon og holde seg oppdatert på nyhetene og samtid.

Vi gir leksehjelp flere dager i uken til både voksne, barn og ungdom. De fleste som kommer for å motta leksehjelp er elever på Trovo – Trondheim voksenopplæring – eller skoleelever, studenter på NTNU o.l.