Vi gir gratis IT-kurs hvor vi øker den digitale kompetansen til våre brukere. Vi deler kursene inn i grupper basert på hvor mye kunnskap brukerne har fra før. Målet er å gjøre den digitale hverdagen lettere og skape muligheter for å opprettholde sosial kontakt via mobil/pc.