Helse er et av de viktigste områdene vi jobber med. Mange innvandrere har ikke fått grunnleggende kunnskap om helse, på grunn av kulturelle, religiøse eller språklige utfordringer. Vi gir helseinformasjon (kropp/helse/helsevesen) på mange språk. Vi tilbyr et trygt møtested for samtaler om dette med enkeltpersoner og i grupper, for eksempel om kvinners helse, generell helse og LGBTQ+.