Helse er et av de viktigste områdene vi jobber med. Mange innvandrere mangler grunnleggende kunnskap om helse, på grunn av kulturelle, religiøse eller språklige utfordringer. Vi gir helseinformasjon (kropp/helse/helsevesen) på mange språk. Vi tilbyr et trygt møtested for samtaler om dette med enkeltpersoner og i grupper, for eksempel om kvinners helse, generell helse og en LGBTQ+ gruppe.