IVF gjennomfører flere aktiviteter og arrangement for barn og unge. Målet med tiltakene er å gi like muligheter for alle barn og unge, særlig barn i lavinntektsfamilier og de som bor på asylmottak. Vi har innen- og utendørs aktiviteter, i tillegg til turer i og utenfor Trondheim. Årlig har vi ca. 900 barn og unge som deltar på våre aktiviteter.