Vi tilbyr aktiviteter, gir ulik hjelp og har sosiale sammenkomster for eldre og funksjonshemmede. Vi ønsker med dette å kjempe mot ensomhet og isolasjon, som mange sliter med i dagens samfunn.