OUR WORK

Helseinformasjon, veiledning og bevisstgjøring

Helse er et av de viktigste områdene vi jobber med. Mange innvandrere mangler grunnleggende kunnskap om helse, på grunn av kulturelle, religiøse eller språklige utfordringer. Vi gir helseinformasjon

Barne- og ungdomsaktiviteter

IVT gjennomfører flere aktiviteter og arrangement for barn og unge. Målet med tiltakene er å gi like muligheter for alle barn og unge, særlig barn i lavinntektsfamilier og de som bor på asylmottak.

Norskundervisning

Vi holder gratis kurs på forskjellige nivå i samarbeid med AOF; A1, A2, B1 og B2. Vi hjelper også med forberedning til prøve for bosetting og norsk statsborgerskap.

Språkkafe

Vi har språkkaféer hver uke. De foregår på norsk og engelsk. Det gir mulighet til å øve seg på norsk eller engelsk i en uformell sammenheng, møte andre i samme situasjon og holde seg oppdatert på nyhetene.

Leksehjelp

Vi gir leksehjelp flere dager i uken til både voksne, barn og ungdom. De fleste som kommer for å motta leksehjelp er elever på Trovo – Trondheim voksenopplæring – eller skoleelever, studenter på NTNU el.l.

Utdeling av mat

Vi har siden høsten 2020 utlevert mat fra Matsentralen 1 – 2 ganger i måneden til mange personer med dårlig økonomi. Mange familier og enkeltpersoner får matpose av oss.

Arrangementer

Du ønsker å bli en

Medlem

IVT receives approx. 5000 users annually, of which approx. 1600 of these are registered members. Most of our members are from Trøndelag, but we have started to get users / members from all over the country.

VÅRE Frivillige

5000
Brukere
1800
Medlemmer
75
Land

VÅR BLOGG

VÅRE MEST PÅLISTEDE STØTTEPARTNERE